Dôstojné uzavretie trilógie (T. Macková - Každý si nesie svoj kríž)

08.12.2016 14:19

Ani sme sa nenazdali a dvojročné putovanie trojdielnej série Nitky osudu je na konci. Všetko začalo knihou Milica a knieža, pokračovalo Tieňohrou a na záver prišlo poučenie, že Každý si nesie svoj kríž. Tatiana Macková pretavila svoj záujem o históriu do príbehov z čias temného stredoveku, ktorý poskytuje priestor nielen na množstvo bádania, ale aj na rozohratie partie plnej vášní, krvi a mocenských záujmov. Nebolo to inak ani za čias Samovej ríše či pri zrode Veľkej Moravy, ktoré sú predmetom autorkinej série. Kým prvá časť je relatívne samostatná, zvyšné dve už ponúkajú ucelenejší príbeh. V aktuálnej novinke sa opäť začítame do života Nitranov v 9. storočí a ich raného začleňovania do nového štátneho útvaru. To znamená, že sa stretneme so známymi postavami, ale, samozrejme, pribudnú aj viaceré nové... 

"Vlny si Vítka odovzdávali, niesli dolu prúdom, kolíšuc ho pomalým tempom. Rieka bola vďaka horúcemu letu a nedostatku vlahy plytšia, nuž sa koniec šípu, trčiaci z jeho chrbta, občas šuchol o väčšie kamene dna. Bolesť prenikala do mozgu, ktorý sa začínal prebúdzať. Pravá ruka sa pohla, akoby hľadala oporu. Vzápätí záchvev viečok, prvý hlboký nádych, skončený bolestivým záchvatom kašľa."

Nitrianske kniežatstvo na čele s Pribinom sa stalo terčom útoku Mojmíra a jeho Moravanov. Pod záštitou Ratboda, markgrófa Východnej marky, sa jeho vojsko v lete roku 833 zmocnilo prosperujúceho územia, čo zmenilo osudy všetkých zúčastnených. A to tak tých na samom vrchu spoločenskej hierarchie, ako aj obyčajných ľudí. Mojmírov oddaný veliteľ Vítek sa po nečakanom útoku ocitne v rukách Nitranov, ktorí sa našťastie viac než túžbou po pomste vyznačujú cťou a spravodlivosťou. Pravej ruke kniežaťa zachránia život, na čo Vítek nezabudne. Práve naopak, je to začiatok vzťahu medzi ním a dievčinou z nepriateľského tábora, čo predstavuje jeden z krokov pri upevňovaní mieru. Prítomnosť dobyvateľov musí stráviť aj samotný Pribina, ktorý sa po útoku a smrti milovanej manželky musí postarať o syna a zachrániť si vlastný život. Našťastie má po svojom boku verných služobníkov, ktorí neváhajú položiť život za svojho panovníka napriek tomu, že na nich doma čakajú neistí a vystrašení príbuzní...

"Žilic si ticho povzdychol. Dúfal, že Pribina prekoná smútok, ktorý ho opantal. Jeho duša ochorela bolesťou, na ktorú mladý veliteľ nepoznal liek. Jemu samému srdce oťaželo žiaľom, len čo sa v myšlienkach vrátil k rodičom, ktorých zanechal v Nitrave. Žijú ešte vôbec? Rýchlo však zahnal obavy, zamkol spomienky, čo mu otupovali zmysly. Teraz musí myslieť iba na svoju úlohu - dostať knieža so synom k východofranskému markgrófovi. Až keď budú  v bezpečí, dovolí srdcu žialiť nad blízkymi. Nad neistým osudom rodičov, nad smrťou Dalibora a jeho rodiny a všetkých obrancov i obyvateľov Pobedima."

Na našom trhu je skutočné len veľmi málo kníh, ktoré by príbehovou formou spracúvali naše staršie dejiny. Tatiana Macková zaplnila danú dieru a aspoň trochu prispela k objasneniu dobových súvislostí. Niekto by síce mohol namietať, že sa to deje príliš romantizujúco a že skutočnosť bola omnoho krvavejšia a desivejšia. Predsa len, stredovek je dobou temna a neposkytoval veľa priestoru na romantiku či ideály, napriek rytierskej cti a a šľachtickým hodnotám. To však nezamená, že autorka sa vyhýba náročnejším námetom. Jej hrdinovia sa potýkajú s nebezpečenstvom, bolesťou i smrťou. Román Každý si nesie svoj kríž dôstojne uzatvára trilógiu Nitky osudu, odporúčam ho však čítať minimálne so znalosťou predošlého dielu. Bola by škoda, keby ste sa pripravili o komplexnejší zážitok z osudov postáv.

Recenzný výtlačok poskytlo vydavateľstvo Artis Omnis.

Diskusná téma: Dôstojné uzavretie trilógie (T. Macková - Každý si nesie svoj kríž)

Súhlas

Juraj G 13.12.2016
Úplne sa stotožňujem s touto recenziou. Knihu Každý si nesie svoj kríž som čítal a bola naozaj výborná. Skutočne remeselné dielo od tejto autorky, čím si u mňa vytvorila veľký rešpekt. Daný žáner, respektíve obdobie, je mi veľmi blízke, preto ma téma, ktorú si T.Macková zvolila, zaujala a budem netrpezlivo čakať na jej ďalšie diela.

Pridať nový príspevok